dejanew kontakt cv
cz
Nová spolupráce Gabriely Náhlíkové a Lucie Nepasické

vychází z nových trendů, které se v umění a designu teprve začínají projevovat. Již delší dobu se ve společnosti objevují náznaky touhy po rovnováze. Hledá se přirozenost, samoúčelná estetika již nestačí. V materiálové i myšlenkové rovině se objevuje recykace jako styl i východisko.
Naše tvorba staví na jiných základech. Hledá souvislosti a hlubší významy předmětů i celého prostoru, hledá cestu k propojení se světem, který pulzuje pod slupkou civilizace. Respektuje toky energie daného místa či objektu. Materiál jde za myšlenkou, hmota jde za energií.
Každý člověk má velký živoucí potenciál, který se může se svým okolím buď srážet, nebo s ním souznít, a to nejen esteticky. Nehledáme kontroverzi, ale variantu druhou.

Máme zkušenosti s designem, sochařstvím, vybavením interierů i pojetím exterieru /tvorba dětských hřišť, spolupráce s firmou Palis/, s tvorbou v skle /spolupráce s firmou Lasvit a Evansatelier/.

Výběr prací je sestavený z dřívějšíh realizovaných i nerealizovných projektů a nabízí ochutnávku, která vznikla spojením sofistikovaného designu a návratu k přírodě. Tímto směrem se vydáváme...